Coming up on Naagin this October 2023: Monday 2 October 2023 Episode 69 Pratha

Coming up on Naagin this October 2023:

Monday 2 October 2023
Episode 69

Pratha takes a shapeshift – she notices another Sheshnaagin attacking Jangasur. Pratha joins in as a Naagin and helps in killing Jangasur.

Tuesday 3 October 2023
Episode 70

Prathna is in two minds about marrying Manav as she wants to avenge her father’s death first. Pratha learns that Prathna is her biological daughter.

Wednesday 4 October 2023
Episode 71

Pratha informs Prathna that the wedding has been called off and brings her to her home to live with them.

Thursday 5 October 2023
Episode 72

Pratha is in a dilemma about how she should tell Rishabh about her true form and that Prathna is their real daughter.

Friday 6 October 2023
Episode 73

Pratha gets emotional when Prathna risks her life to save Anmol and reveals to Prathna that she is her and Rishabh’s daughter.

Monday 9 October 2023
Episode 74

Rudra tries to call off the wedding by talking to his parents, but they don’t agree. Patali and Urvashi try to inject problems into the marriage ceremony.

Tuesday 10 October 2023
Episode 75

Urvashi notices Anmol’s predicament and provokes her to ruin Prathna’s life by breaking off her marriage with Rudra instead of giving away her life.

Wednesday 11 October 2023
Episode 76

Pratha is saved by Prathna and she finally realises that Prathna is a Sheshnaagin. Rishabh finally sees Pratha in Naagin form.

Thursday 12 October 2023
Episode 77

Anmol gives Rudra a spiked drink and attempts to seduce him but fails to do so. Meanwhile Pratha discloses the truth about The Sheshnaagin to Rishabh.

Friday 13 October 2023
Episode 78

Prathna attacks Rishabh to take revenge for the death of her father and the injuries put Rishabh into a coma.

Monday 16 October 2023
Episode 79

Prathna learns that Rudra’s parents were working with Zang, and she realises that Rishabh and Rudra were innocent all along.

Post navigation

14 Comments

 • Tuesday 17 October 2023
  Episode 80

  Rudra is enraged at Prathna and breaks all ties with her. Meanwhile Pratha consoles Prathna and makes a plan to catch the true perpetrator to prove her daughter’s innocence before Rudra.

  Wednesday 18 October 2023
  Episode 81

  Prathna gets Siyali out of the house in the form of Ritvik. Prathna is saved by Ritvik and when spoken to, learns that they all are common enemies to Urvashi.

  Thursday 19 October 2023
  Episode 82

  Prathna experiences a nightmare, which according to Pratha, is because their ancestor wants to talk to them. Ritvik convinces Ranjit and the family to the newly discovered cave.

  Friday 20 October 2023
  Episode 83

  Rudra calls Prarthana to take revenge from her for his parents’ death. Pratha saves Prarthana and asks Prathna to erase Rudra’s memory.

  Monday 23 October 2023
  Episode 84

  Pratha and Prathna learn the story of Naageshwari’s feud with Puloma. Later, Patali seeks to steal the divine anklet of Naageshwari, which contains the powers of eight Nagamanis.

  Tuesday 24 October 2023
  Episode 85

  Anmol meets her fateful end just as Prathna absorbs the power of the nine gems and Singhika’s powers before she awakens. However, unable to bear the intense energy, Prathna collapses!

  Wednesday 25 October 2023
  Episode 86

  Rishabh and Pratha decide to conduct the Pooja for Prathna to become the Maha Shesh Naagin. Meanwhile, Prathna has a nightmare of her to-be-achieved powers being fatal to Rudra’s existence.

  Thursday 26 October 2023
  Episode 87

  Prathna is heartbroken to find that Mahek killed Pratha, Rishabh and Rudra. Pratha kills Urvashi. Pratha, before dying, takes a promise from Prathna that she will save the nine Manis from Mahek.

  Friday 27 October 2023
  Episode 88

  Mehek is on a vigorous hunt for Prathna so she may acquire the nine gems for herself. Meanwhile, Prathna, with no memories of her past arrives at the Ahlawat residence.

  Monday 30 October 2023
  Episode 89

  Mahek searches for a powerful snake called the Shesh Naagin. She enlists the aid of a woman named Dhanshika, who has the power to find even dead bodies.

  Tuesday 31 October 2023
  Episode 90

  Preeti, Raghu, and a group of children are traveling to the showroom. Along the way, Raghu takes a shortcut, but Preeti sees a vision of herself and is unsure of what it means.

 • nangu GOGO MKHULU call or WhatsApp ( 0683273841) udume umhlaba wonke kudala uzama akulungi namhlanje uzolala ujabulile impilo yakho yonke phuthuma ngoku nawe ufumane imali uyidingayo uphisa ngemali kwi account yakho okanye endlini yakho within 15 minutes eAbsa bank 13 million uyithole ngoku Ned bank 18 million uyithole ngoku FNB bank 17 million uyithole ngoku standard bank 19 million uyithole ngoku sasa bank 10 million uyithole ngoku Capitec Bank 25 million uyithole ngoku tyme bank 7 million uyithole ngoku uyakubuyisela isithadwa sakho namnhlanje thula sukhala nanku ubaba ukhona noma ukhuphi ukhona uya drive fonela ngoku u ulande imali oyidingayo nantsi number yakhe call or WhatsApp mkhulu gumethe ngomzebenzi wakhe ngyabonga (0683273841)

 • Molweni call or WhatsApp 0813984872 Igama lami ndingu zanele dlamini ndihlala empumalanga bt ekhaya kuse Cape town ndifuna ukunixelela nina nokha uba ndihluphekile ixesha elide ndikhangela luncendo lwemali esheshayo kondwa bendilahla nje imali zam emva kokubona ipost yomnye usisi Igama lake wendy apa ku fecebook umncoma u baba Issa nam ndat mandizame kokungcina ndatheta naye ubaba issa wacela account number yami ndamunika nyan uthi ndilinde nge 1hour emva 1hour ndabona I messenger ingena kwi account yami kwangena R5 2miliion yho mina khubulelwa kwami ndamuphatala 20% so xa nifuna ulucedo plz u ningaye kwabanye ponela ubab Issa basokunceda khahle ngalokho ngiyathanda ukhubonga kakhulu baba issa mawufuna usizo thatha lenamba call or WHATSAPP 0813984872

 • You can see that you can see it in my life with you on the attachment file type to verify that the first time that works for you read the first time that works for us to know that ❤️❤️❤️❤️

 • Molweni guys ndinethemba loba nisaphila igama ndingu Luyanda mkhize wakwa ZWENI ndihlala Cape town ndicela ukuqala ngokunibalisa ngebali elincinci into eyenzeka empilweli yam ndashiywa ngabazali ndakhuliswa ngu makhulu ndinabantwana ababili awokuqala utata wakhe wabaleka esesesi sweni ndafumana mfokazi othile ndaqhuba naye impilo ndamitha umntana wasibini kwabamnandi uthe emvakwe nyanga ezimbini zayshintsha izinto naye wabaleka ndaphila nge mali yabantwana (child support grant ngenye mini ndithe ndiyo hola grant yabantwana bam beku ngomhla 31 October 2022 ndafumana iphepha elali lahliwe SOWETAN ndabona kukhona ntombazane ethile egama lingu Ntombizanele wakwa ngozi ebonga utata M’tambo ngendle amnceda ngayo ngemali yangena kwi account yakhe kwaliphepha kwaku ne nombolo yakhe lo Ugogo nam ndayithatha le nombolo ngb ndandi xakekile ndifuna uncedo ndayi fonela sathetha ngesasithetha ngako wabuza uba imali ndifuna ingene endlini na noba kwi account yam sa vumelana ngasavumelana ngako wathi ndilinde ixesha elingango 30 minutes ndazixelela uba uyandlala ndandizama nje inhlanhla emva kwe 30 minutes yangena message yemali 7 million kwayena wafuna nje 10 percent walemali emvakoko yaqala yatshintsha impilo yam ndiyo yenke into siphila kamnandi na ntsana zam andina mona uba uyayidinga inumber yakhe uyafumaneka kule number 0699852002 Call or what’sA. ……or call whatsapp 0699852002

 • MOLWENI EGROUPIN NDIZE NENDABA APHA ONDIKOLWAYO AZONYENZA NAYE KA TATA CHIKHO NDINGABULELA KANJANI KU TATA CHIKHO INUMBER YAKHE 0676176487 MNA . NDINE 35.YEARS NDIHLALA E EASTERN CAPE EAST LONDON EKHAYA KUSE DURBAN NDANSISEBENZA UMSEBENZI WOBUPOLISA KODWA IMALI IPHELELS ESANDLENI NDIBHATALA AMATYALA NDIKWELETA YONKE INDAWO EMVA KOKULAHLEKELWA YIMALI KWABANYE ODOKOTELA APHA KU FACEBOOK ABANAMANGA NDADIBANA NOMNYE USISI SIHLE ENCOMA UMKHULU IMANI NAM NDAQONDA UBA MANDIZAME UKUTHETHA NAYE TATA CHIKHO NDAMFOWUNELA WAVUMA NDAMXELELA INGXAKI YAM YENA WATHI MANDILINDE 30MINUTES NYAN NDAYIBONA I MASSAGE YASEBHANKINI NDANGENEL WA YIMALI ENGANGE 8MILLION NGOKU MNA NDABHATALA U20%WAKHE NINGAKHATHAZEKI U TATA CHIKHO AKAFUNI IMALI KUWE IMALI UYIFUNA XA UNGENELWE YIMALI KWI ACCOUNT NUMBER YAKHO U TATA CHIKHO UFUMANEKA NOBA UPHI WENA IMALI UYANGENA INKOSI NONKE NINA NIFUNDE APHA CALL OR WHATSAPP 0676176487

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!