FINAL THEMBA HAS LEFT GENERATIONS LEGACY HIS CHARACTER WAS BORING DEPRESSING

Final Themba’s departure leaves a boring and depressing void in Generations’ legacy.

FINAL THEMBA HAS LEFT GENERATIONS LEGACY ๐Ÿ˜ข๐Ÿคฃ
HIS CHARACTER WAS BORING DEPRESSING ๐Ÿคž

Final Themba, the character from Generations, has left a legacy.

Drop your comments and views about this scene

Please don’t forget to share the post with as many people as you feel comfortable doing so

Post navigation

13 Comments

 • WHATSAPP Call Or +27738311102 Igama lam ngingu Mbali Mbali Mjolo ndihlala MPUMALANGA ndicela ukuqala ngokunlisela ngebali elincinci into eyenzeka empilweni yam ndashiywa ngabazali ndakhuliswa ngu makhulu ndinabantwana ababini awokuqala utata wakhe wabaleka esesesi swini ndafumana mfokazi othile ndaqhuba naye impilo ngamitha u mntana wesibini kwabamnandi uthe emvakwe nyanga ezimbini zatshintsha izinto naye wabeleka ndaphila nge mail yabantwana (child support grant) ngenye mini ndithe ndiyo rhola grant yabantwana bam beku ngomhla ka 16th February 2022 ndafumana iphephe elali lahliwe SOWETAN ndabona kukhona ntombazane ethile egama lingu ntombizanele wakwa ngozi ebonga utata BABA GUMEDE ngendle amnceda ngayo ngemali eyangena kwi account yakhe kweliphepha kwaku ne nmbr yakhe lo BABA GUMEDE nam ndayithatha le nmbr ngb ndandi xakekile ndifuna uncedo ndayi fonela sathetha ngesasithetha ngako wabuza uba imali ndifuna ingene endlini na noba kwi account yam sa vumelana ngesavumelana ngako wathi ndilinde ixesha elingango 2hours 30 minutes ndazixelea uba uya dlala ndandizama nje intlahla eme 3hours yangena message yemali 6 millions kwayena wafuna nje 20 percent walemali ewvakoko yaqala yatshintsha mpilo yam ndinayo yonke into siphila kamnandi ne ntsana zam andin amona uba uyayidinga i nmbr yakhe uyafumaneka ku +27738311102 call or whatsAPP

 • Mholweni bethuna, ukuhlupheka ngamanye amaxesha funeka ulwe nentlupheko uthathi ndlela ezilula,
  Mina ndandisokola kakhulu ekhaya wonke umuntu uthembe mina, ndandingakwazi ukubawondla ngokufaneleyo,ngelinye emini ndathenga iphepha isolezwe lesi Xhosa ndabona baba mkhulu Luphokh+27738455818 ebhalile ukuthi uyanceda ngemali ndamfounela kuthe ekuxoxeni kwethu ku whatsapp wandinika miyalelo ndayenza yonke into owayesithi ndiyenze ngoba Noko umsebenzi wakhe awunalo igazi akathwalisi, yinyani le ndayifumana mali eyi (8.5million) yangena kwi account yam kwangalomini yena uye umbhatale kule mali oyifumeneyo ndithetha Nani nje akhonto ndingayenzanga ekhaya mina ne family yam siphila kamnandi kakhulu ngoku, ukuhlupheka akudalwanga ndingumuntu ophumeleleyo ngoku ndibonga Ubaba mkhulu Luphokh ngokundenza umuntu ndinawo ama business ngexa yakhe Xa uyifuna inombolo yakhe ithi 0738455818 uyafoneleka naku whatsapp uzomthola futhi.

 • ๐ˆ’๐ฆ ๐จ๐ฉ๐ž๐ง๐ข๐ง๐  ๐š๐ฅ๐ฅ ๐ƒ๐ฌ๐ญ๐ฏ ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ’๐ฌ ๐Ÿ“ก
  ๐๐จ ๐ฆ๐จ๐ง๐ญ๐ก๐ฒ ๐ฉ๐š๐ฒ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ/๐˜๐จ๐ฎ ๐ฉ๐š๐ฒ ๐ฆ๐ž ๐š๐Ÿ๐ญ๐ž๐ซ

  โ—๐‘600 : 10 ๐ฆ๐จ๐ง๐ญ๐ก๐ฌ ๐š๐ฅ๐ฅ ๐œ๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ๐ฌ
  โ—๐‘900 : 12 ๐ฆ๐จ๐ง๐ญ๐ก๐ฌ ๐š๐ฅ๐ฅ ๐œ๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ๐ฌ
  โ—๐‘1100 :18 ๐ฆ๐จ๐ง๐ญ๐ก๐ฌ ๐š๐ฅ๐ฅ ๐œ๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ๐ฌ

  (And we ๐๐ž๐š๐ฅ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐ฌ๐ญ๐ฏ ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐š๐ซ๐ž still active )

  ๐˜๐จ๐ฎ ๐ฉ๐š๐ฒ ๐š๐Ÿ๐ญ๐ž๐ซ ๐œ๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ๐ฌ ๐š๐ซ๐ž ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ข๐ง๐ 
  ๐–๐ก๐š๐ญ๐ฌ๐€๐ฉ๐ฉ 0713409751

  ๐๐„ ๐…๐‘๐„๐„ ๐†๐”๐˜๐’ ๐˜๐Ž๐” ๐๐€๐˜ ๐€๐…๐“๐„๐‘:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!